Sastav Komisije

Božo Tomčić, predsjednik
Ivana ĆURIĆ, zamjenik predsjednika
Goran VUJIČIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Nikola DUBLJEVIĆ, član
Mile LEKOVIĆ, zamjenik člana
2. Danijela STEVOVIĆ, članica
3. Žana Svrkota, članica
4. Slađana Šljivančanin, članica

 

Odluka o imenovanju člana OIK Žabljak

Odluka o prestanku mandata člana OIK Žabljak

Odluka o razrješenju zamjenika člana OIK Žabljak

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Žabljak