Sastav Komisije

Božo Tomčić, predsjednik
Ivana ĆURIĆ, zamjenik predsjednika
Goran VUJIČIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Mile LEKOVIĆ, član
Nikola DUBLJEVIĆ, zamjenik člana
2. Simo STANIĆ, član
Danijela STEVOVIĆ, zamjenica člana
3. Dragana OBRADOVIĆ, članica
Božidarka DAMJANOVIĆ, zamjenica članice
4. Žarko KARADŽIĆ, član
______________, zamjenik člana

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Žabljak